บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 55
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สานักงานใหญ่ : โทร +662-712-5487-88 แฟ็กซ์ : +662-712-6760
โรงงาน        : โทร +662-452-8326-29 แฟ็กซ์ : +662-452-3526

ติดต่อสอบถาม

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20
ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร: +662-712-5487-88
แฟกซ์: +662-712-5750

ดูแผนที่ google map

สำนักงานบางขุนเทียน

ดูแผนที่ google map

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

ฝ่ายขาย Flexible
โทร : 02-452-8326 ext 249
Email : Sale.flex@nppg.co.th
ฝ่ายขายขวด PET
โทร : 02-452-8326 ext 272
Email : Sale.bm@nppg.co.th
ฝ่ายบัญชี
โทร : 02-452-8326 ext 217
Email : wantana@nppg.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-452-8326 ext 267
Email : apatsara@nppg.co.th
ฝ่ายจัดซื้อ
โทร : 02-452-8326 ext 221
Email : sunee@nppg.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร : 02-712-5487
Email : Ir@nppg.co.th
 1. บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (โรงงาน)

  28 ซอยแสมดำ 17 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  โทร: +662-452-8326-29 แฟกซ์: +662-452-8325

 2. บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จำกัด

  223 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพฯ 10150
  โทร: +662-416-8094-98 แฟกซ์: +662-415-3812

 3. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด

  283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 55
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: +662-712-5487-88 แฟกซ์: +662-712-5750

 4. บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  283/98 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 55
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: +662-712-5490