บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อน

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก และองค์กรสืบไป

 
รูปแบบม้วน 
รูปแบบม้วน  
รูปแบบซีลกลางพับข้าง 
รูปแบบซีลกลางพับข้าง  
รูปแบบ Die-Cut 
รูปแบบ Die-Cut  
รูปแบบซองซีลกลาง 
รูปแบบซองซีลกลาง  
รูปแบบซีล 3 ด้าน 
รูปแบบซีล 3 ด้าน  
รูปแบบซองซิป 
รูปแบบซองซิป  
รูปแบบซองตั้ง + ซิป 
รูปแบบซองตั้ง + ซิป