sustainability sustainability

หลักการดำเนินธุรกิจของเรา

หลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท สะท้อนแนวคิดพื้นฐานของความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ และความห่วงใยต่อบุคคลและครอบครัว ชุมชน และโลกใบนี้ กฎภายในของเราไม่เพียงแต่กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ยังชี้นำการดำเนินการของเราด้วย แม้ว่ากฎหมายจะผ่อนปรนมากขึ้นหรือในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้เลยก็ตาม การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นมากกว่าการรักษารายการตรวจสอบ ต้องใช้หลักการที่แน่วแน่ซึ่งนำไปใช้กับทั้งบริษัทและให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

จากจุดกำเนิดของความตั้งใจเล็กๆ เพื่อตอบสนองความสุขที่ยิ่งใหญ่ของทุกคน เราจึงคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นหนึ่งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในวันข้างหน้า

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและองค์กรสืบไป

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
  • เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และโปร่งใสเต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
  • พัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
  • ยึดถือความสำคัญของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ในด้านผลประกอบการหรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วม พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า